کد خبر : 249736 تاریخ ثبت : 1398/11/27 13:05:19

پیام تقدیر از دکتر اصغر جعفری پس از انصراف از کاندیداتوری

پیام تقدیر از دکتر اصغر جعفری پس از انصراف از کاندیداتوری                   پیام تقدیر و تشکر عبدالکریم جمیری از دکتر اصغر جعفری پس از انصراف از کاندیداتوری.

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه