کد خبر : 249738 تاریخ ثبت : 1398/11/27 13:10:38

توئیت نوشت؛ عده ای در خواب و خیال تصاحب صندلی قدرت...

توئیت نوشت؛ عده ای در خواب و خیال تصاحب صندلی قدرت... توئیت عبدالکریم جمیری؛ عده ای در خواب و خیال تصاحب صندلی قدرت...

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه